• Viện nghiên cứu chiến lược ngoại giao
<>

Tin tức nổi bật

Tọa đàm thứ 17 trong chuỗi Tọa đàm về Trung Quốc.

Tọa đàm thứ 17 trong chuỗi Tọa đàm về Trung Quốc.

Ngày 27/05/2021, Viện nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao – Học viện Ngoại giao phối hợp với Quỹ Konrad-Adenauer-Foundation (KAS) tổ chức tọa đàm trực tuyến China Talk lần thứ 17 với chủ đề: “Các ưu tiên đối ngoại của Trung Quốc từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ 20 và dự báo triển vọng (Priorities and outlook for China’s foreign policy from present to the 20th Party Congress)”. Diễn giả là Richard Mcgregor, Nghiên cứu viên Cao cấp, Viện Nghiên cứu Lowy, Úc.