Tin tức nổi bật

Học viện Ngoại giao nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 5 Chương trình đào tạo

Học viện Ngoại giao nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 5 Chương trình đào tạo

Ngày 08/6/ 2021 tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao đã nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học và cao đẳng Việt Nam cấp theo Các tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho 5 Chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành: Quan hệ Quốc tế; Luật Quốc tế; Truyền thông Quốc tế; Kinh tế Quốc tế và Ngôn ngữ Anh.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2021

Học viện Ngoại giao thông báo tuyển dụng 28 viên chức, theo hình thức thi tuyển, bao gồm: 24 giảng viên; 03 kế toán viên; 01 kỹ sư tin học. Thông tin chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí việc làm, điều kiện đăng ký dự tuyển, nội dung thi tuyển và các thông tin khác xem trong Thông báo tuyển dụng năm 2021 dưới đây:
Tọa đàm thứ 17 trong chuỗi Tọa đàm về Trung Quốc.

Tọa đàm thứ 17 trong chuỗi Tọa đàm về Trung Quốc.

Ngày 27/05/2021, Viện nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao – Học viện Ngoại giao phối hợp với Quỹ Konrad-Adenauer-Foundation (KAS) tổ chức tọa đàm trực tuyến China Talk lần thứ 17 với chủ đề: “Các ưu tiên đối ngoại của Trung Quốc từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ 20 và dự báo triển vọng (Priorities and outlook for China’s foreign policy from present to the 20th Party Congress)”. Diễn giả là Richard Mcgregor, Nghiên cứu viên Cao cấp, Viện Nghiên cứu Lowy, Úc.